Naše služby pro Vás:
měření hladiny a inženýring


Při všech aplikacích v oblasti inženýringu kompletních zvukotechnických zařízení a při řešení
problémů a měření hladiny hluku prostřednictvím frekvenční analýzy rádi budeme Vaším Kompetentním
kontaktním partnerem.